Sen o bývaní, stavba realitou...

technicko stavebné rešenia

Naša ponuka

TESTAR - ikonka - Spracovanie TP A KSP

Spracovanie TP A KSP

KSP - kontrolnoskúšobné plány : na základe výkazu výmer a použitých technológií spracovávame KSP pre potreby kontroly kv...

KSP - kontrolnoskúšobné plány : na základe výkazu výmer a použitých technológií spracovávame KSP pre potreby kontroly kvality výstavby na základe skúšok materiálov. TP - technologický postup: pre potreby kontroly realizácie podľa projektovej dokumentácie so zreteľom na BOZP Spracovanie je podľa platných EN a STN a zákonov o BOZP a ochrany životného prostredia.

TESTAR - ikonka - Spracovanie Rozpočtov

Spracovanie Rozpočtov

Požiadavka projektovej dokumentácia je aj spracovanie slepého rozpočtu stavby, ktorý spracovávame v SW CEN-Kros.

Požiadavka projektovej dokumentácia je aj spracovanie slepého rozpočtu stavby, ktorý spracovávame v SW CEN-Kros.

TESTAR - ikonka - Projekčná Činnosť

Projekčná Činnosť

Projekty vypracujeme vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie. Dokumentácia je dodávaná kompletná podľa Stavebného ...

Projekty vypracujeme vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie. Dokumentácia je dodávaná kompletná podľa Stavebného zákona.

TESTAR - ikonka - Pasport Stavieb

Pasport Stavieb

Na základe požiadaviek spracovateľa, investora, alebo dotknutých organizácií a osôb, spracovávame monitoring reálneho s...

Na základe požiadaviek spracovateľa, investora, alebo dotknutých organizácií a osôb, spracovávame monitoring reálneho stavu záujmovej oblasti stavby a ňou dotknutých objektov.

TESTAR - ikonka - Monitoring Stavieb

Monitoring Stavieb

Na základe požiadaviek stavby riešime časový monitoring stavebných objektov počas výstavby a aj po nej. S použitím časoz...

Na základe požiadaviek stavby riešime časový monitoring stavebných objektov počas výstavby a aj po nej. S použitím časozberu a nalietávania stavby v časovom horizonte spracovávame reálny postup výstavby.

TESTAR - ikonka - Inžinierská Činnosť

Inžinierská Činnosť

Na základe oprávnenia A-2 autorizovaný stavebný inžinier v kategórií komplexné architektonické a inžinierske služby a s...

Na základe oprávnenia A-2 autorizovaný stavebný inžinier v kategórií komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo vykonávame: autorizačný dozor, stavebný dozor, investorský dozor.

TESTAR - ikonka - STAVEBNÉ PRVKY

STAVEBNÉ PRVKY

Riešenie detailou je prioritou načej firmy. Návrh konštrukčných prvkov z ocele, hliníku, antikoru, dreva a skla dodávajú...

Riešenie detailou je prioritou načej firmy. Návrh konštrukčných prvkov z ocele, hliníku, antikoru, dreva a skla dodávajú osobitý charakter stavby. Ide hlavne o SCHODISKÁ, ZÁBRADLIA, PRíSTREŠKY, ZINMNŔ ZÁHRADY, TERASY A PRESKLENENÉ STENY.

Spoznajte nás lepšie

Spoločnosť TESTAR,s.r.o. bola založená roku 2009 na základe dlhodobých skúsenosti v stavebnej oblasti: 


K založeniu spoločnosti predchádzali skúsenosti na konkrétnych projektoch

Začiatky tvorby a zavádzanie geografických informačných systémoch (GIS) na Sovensku a to v sieťových oblastiach (1996).

SSE

 • zber dát a aplikácia do GIS v spoločnosti SSE s prepojením na SAP

SPP

 • zber geodetických dát a aplikácia v systéme T-plyn pre spoločnosťx

SEVAK

Zavádzanie GIS v spločnosti SEVAK

 • spracovanie podkladov pre projekty financované EU - ISPA
 • odkanalizovan...

Spoločnosť TESTAR,s.r.o. bola založená roku 2009 na základe dlhodobých skúsenosti v stavebnej oblasti: 


K založeniu spoločnosti predchádzali skúsenosti na konkrétnych projektoch

Začiatky tvorby a zavádzanie geografických informačných systémoch (GIS) na Sovensku a to v sieťových oblastiach (1996).

SSE

 • zber dát a aplikácia do GIS v spoločnosti SSE s prepojením na SAP

SPP

 • zber geodetických dát a aplikácia v systéme T-plyn pre spoločnosťx

SEVAK

Zavádzanie GIS v spločnosti SEVAK

 • spracovanie podkladov pre projekty financované EU - ISPA
 • odkanalizovanie obcí v správe spoločnosti SEVAK

PROJEKCIA

 • spracovanie jednoduchých projektových dokumentácií 
 • spracovanie PD líniových stavieb
 • spracovanie PD dopravných stavieb
 • spracovanie DSRS 
 • inžinerska činnosť
 • tvorba výrobných dokumentácií v kovovýrobe

na základe odbornej spôsobilosti A2

SCHUCO a JANSEN

 • komplexná realizácia konštrukcií z hliníka, antikoru a ocele


V júli 2009 vznikla spoločnosť TESTAR, ktorá sa na základe následnej praxe vyprofilovala na firmu zabezpečujúcu komplexný stavebný servis.

 • tvorba projektovej, výrobnej a porealizačnej dokumentácie, hlavne v oblasti líniových stavieb a dopravných
 • digitálne spracovanie dokumentácií, príprava podkladov pre projekciu
 • stavebné, geodetické merani, monitoring stavieb a pasport uzemia pred začatím výstavby.
 • tvorba a zber dát pre geografické informačné systémy GIS
 • ižiniering stavieb
 • riešenia z ocele, systémy SCHUCO a JANSEN, systémové riešenia z hliníka a antikoru

Základnou filozofiou firmy je poskytovanie komplexných služieb v stavebníctve, realít a riešení nových systémových riešení v stavebníctve, čo vyjadruje aj v názov spoločnosti


TE - technicko

STA - stavebné

     R - riešenia

Close Icon
TESTAR - o nás

Rokov
skúsenosti 10+