Spoločnosť bola založená na základe dlhodobých skúsenosti v stavebnej oblasti:

- tvorba projektovej, výrobnej a porealizačnej dokumentácie.
- digitálne spracovanie dokumentácií.
- stavebné, geodetické merania a monitoring
- tvorba a zber dát pre geografické informačné systémy
- ižiniering stavieb
- špeciálne riešenia z ocele: SCHUCO a JANSEN systémy
- riešenie ľahkých oceľových konštrukcií z hliníka, antikoru a ocele


Založeniu spoločnosti predchádzali skúsenosti na reálnych projektoch v renomovaných firmách na Slovensku ako rozmedzí rokov 1996 - 2009, sme participovali na projektoch:

 • GIS pre SSE Žilina, SPP Žilina ako spracovateľ pôvodnej dokumetácie do digitálnej formy, ktorá bola následne poprepájaná s komplexným IS.
 • GIS pre SeVaK Žilina ako správca. Príprava podkladov a spracovanie pre projekt ISPA realizovaného za finančnej pomoci EÚ.
 • meranie trás vodovodov a kanalizácií GPS.....SeVak,a.s. Žilina
 • Realizácia výrobnej dokumentácie kovových konštrukcií, tvorba technických postupov a oceňovanie zakázok (Fa.Žilmont,s.r.o.)
 • Tvorba DSRS, mostné zošity, prevádzkové plány kanalizácií za DOPRASTAV a.s. Žilina
 • Popri týchto veľkých projektoch sme spracovali aj PD jednoduchých stavieb pre stavebné povolenia.
 • podklady pre projekty EÚ odkanalizovanie obcí.....SeVak,a.s. Žilina
 • spracovanie dokumentácie skutočnej realizácie stavby (DSRS) - Doprastav Žilina (D1 Vrtižer - Hrič.Podhradie, privádzač D1 Liet.Lúčka - Žilina)
 • Váhostav Žilina (D1 Vrtižer - Pov.Bystrica)

  Od roku 07/2009 sme sa projekčne osamostatnili, čím vznikla firma teStaR,s.r.o. Žilina. Firma spracováva projekty pre cestné a líniové objekty, pre stavby diaľnic a rýchlostných ciest. Spracovávame PD pre stavebné povolenia.
  05/2010 sme realizovali HSV RD v Čičmanoch a 09/2010 spracovanie PD RD v Hornom Vadičove so stavebným povolením.

  Základnou filozofiou firmy je poskytnutie komplexných služieb v oblasti stavebníctva od myšlienky nášho zákazníka po uskutočnenie týchto myšlienok. Ide o osobitný prístup ku každému potencionalnému zákazníkovi a splnenie jeho predstáv v rámci naších možností.
 
 


 


REALIZUJEME